Stratek

Модел "Stratek 80"
Дървена дограма Sciuker-модел “Stratek 80″ – реализиран от трислойно слепено  дърво със сглобка под 45° в профила на дървото  и алуминиева капачка със сглобка под 90°( патентована система на Sciuker). Сечение на крилото: 68х79 мм, сечение на касата 64х70 мм, стъклопакет  от 28 мм  на Сейнт Гобейн Гласс –Планитерм серия Анторио, двустранно силиконозиране.Модел “Stratek 80″
Модел "Stratek 80 plus"
Дървена дограма Sciuker- модел “Stratek 80 plus” – реализиран от трислойно слепено дърво със сглобка под 45° в профила на дървото и алуминиева капачка със сглобка под 90° отвън (патентована система на Sciuker). Сечение на крилото: 77х79 мм, сечение на касата 73х70 мм, стъклопакет 38 мм на Сейнт Гобейн Гласс – Планитерм серия Анторио с двустранно силиконизиране.Модел “Stratek 80 plus”
Модел "Stratek 90"
Дървена дограма Sciuker -модел “Stratek 90″ – реализиран от трислойно слепено дърво със сглобка в ъглите под 45° и алуминиева капачка със сглобка под 90° отвън (патентована система на Sciuker). Сечение на крилото: 68х88 мм, сечение на касата 64х70 мм, стъклопакет 28 мм  на Сейнт Гобейн Гласс – Планитерм, серия Анторио, двустранно силиконизиране.Модел “Stratek 90″
Модел "Stratek 90 plus"
Дървена дограма Sciuker- модел “Stratek 90 plus” – реализиран от трислойно слепено дърво със сглобка в ъглите на дървения продил под 45° и алуминиева капачка със сглобка под 90° отвън. Сечение на крилото: 77х88 мм, сечение на касата 73х70 мм, троен стъклопакет  от 38 мм двойно
на Сейнт Гобейн Гласс –Планитерм, серия  Анторио.Модел “Stratek 90 plus”
Модел "Stratek Top"
Модел “Stratek Top” – реализиран от трислойно слепено  дърво със сглобка в ъглите на дървения профил под 45° и алуминиева капачка със сглобка под 90° отвън. Сечение на крилото:100х79мм, сечение на касата 96х70 мм, троен стъклопакет от 55 мм на Сейнт Гобейн Гласс –  Планитерм, серия Анторио. Това е топ модел по отношение на дизайн и показатели за енергийна ефективност.Модел “Stratek Top”